Over Aardevo

Over Aardevo

Aardevo gaat de toekomst van de aardappel veranderen door nieuwe aardappelrassen op de markt te brengen. Dit gebeurt door middel van hybride veredeling van diploïde aardappels. Met een team van gespecialiseerde onderzoekers uit heel de wereld is Aardevo  iedere dag bezig om dit proces te optimaliseren.

 

Hoewel het bedrijf een duidelijk commercieel doel nastreeft ligt de nadruk vooralsnog volledig op research and development . Het is namelijk de overtuiging van Aardevo dat innovatie de sleutel is voor toekomstbestendige gewassen en daarom ook voor de aardappel. De innovatieve manier van veredelen zorgt er uiteindelijk voor dat er in een hoger tempo nieuwe aardappelrassen op de markt gebracht kunnen worden. Deze zijn sterker, beter en resistenter tegen ziektes dan de huidige rassen.

 

Aardevo bestaat uit 20 gepassioneerde wetenschappers die hetzelfde doel voor ogen hebben. Dit lijkt wellicht weinig voor deze revolutie in aardappelland, maar ze staan er niet alleen voor. Aardevo is namelijk een Joint Venture van 2 grote bekenden: KWS en The J.R. Simplot Company. 2 reuzen uit de landbouw en voedselindustrie die veel toekomst voor de aardappel zien. Hun kennis, kunde en faciliteiten kunnen dan ook ingezet worden in de zoektocht naar de perfecte aardappel en methode. 

Het einddoel

Hoewel het de verwachting is dat er binnen 10 jaar commerciële producten op de markt gebracht kunnen worden, heeft Aardevo nog een ander doel. Het produceren van aardappelzaad, oftewel True Potato Seeds, dat op een goede consistente manier ingezet kan worden als uitgangsmateriaal.

 

Na maïs, tarwe en rijst is de aardappel de belangrijkste bron van voeding voor de wereldbevolking. Daar komt bij dat de aardappel relatief gezond is en zuinig omgaat met water, zeker in vergelijking met de andere grote gewassen. In een wereld met een groeiende bevolking kan de aardappel dan ook een belangrijke rol spelen in de voedselvoorziening. Door de technologie die Aardevo ontwikkelt, zal de evolutie van de aardappel in een stroomversnelling komen. De aardappel zal beter, sterker en resistenter worden in de komende decennia en dat zal het potentieel van deze plant nog verder doen groeien.

FS3A0885-lowres

Aardevo als werkgever

Aardevo werkt aan een revolutie in aardappelland. Wat lang onmogelijk leek is nu binnen handbereik, zeker met de hulp van de 2 moederbedrijven van Aardevo: KWS en Simplot. Hoewel het proces goed op schema ligt, hebben onderzoekers nog bijzonder veel invloed op het proces in de komende jaren. Sterker nog de invloed en mening van iedere medewerker is essentieel voor het succes van het programma. De teamgeest is dan ook groot en dat voel je overal terug. Iedereen heeft een expertise, maar vaak is de functie in de praktijk breder en worden er meerdere expert-gebieden betreden. Dat geeft charme aan de verschillende functies, maar zorgt ook voor een unieke samenwerking binnen een professioneel onderzoeksteam.

Aardevo is gesitueerd in Nagele, oftewel in het hart van aardappelland. Theoretisch kennis uit het onderzoek komt op deze manier feilloos samen met alle kennis en kunde uit de praktijk. Dat past ook bij de cultuur die momenteel bij Aardevo hoort.

 

“Wij zoeken mensen die theoretisch sterk onderlegd zijn, maar tegelijk niet “vies zijn” van het veldwerk”