FAQ

Veelgestelde vragen

Is aardappelveredeling gevaarlijk?

Nee, aardappelveredeling is niet gevaarlijk. De gehanteerde methode wordt al decennialang toegepast bij andere gewassen. De nieuwe ontwikkelingen zorgen er juist voor dat er sneller gehandeld kan worden als de omstandigheden daar om vragen, denk aan bijvoorbeeld ziektes of klimaatverandering. Hybride aardappelveredeling maakt ook geen gebruikt van genetische manipulatie oid, de aardappels worden geteeld vanuit andere aardappels.

Waarom is aardappelveredeling belangrijk?

Het grote voordeel van dit proces is dat er veel sneller en bestendiger gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van nieuwe rassen. Dit kan bijvoorbeeld enorme voordelen hebben als er gezocht wordt naar resistentie tegen een bepaalde ziekte. De voordelen zullen waarschijnlijk zo groot zijn dat de huidige bestaande rassen vervangen zullen worden. Dit klinkt wellicht extreem, maar de ervaring met andere gewassen is dat er om de circa 5 jaar een betere versie op de markt komt.

Heeft jullie methode ook met genetische manipulatie te maken?

Nee deze methode staat los van genetische manipulatie. In dat geval wordt er daadwerkelijk genetisch materiaal van andere soorten geïnjecteerd. Bij hybride veredeling is daar geen sprake van. Door inteelt worden er uit diploïde aardappels gekweekt met 2 identieke sets chromosomen, waarna de kruising kan plaatsvinden.

Waarom is het belangrijk dat we ook aardappels verder door ontwikkelen?

Na mais, tarwe en rijst is de aardappel de belangrijkste bron van voeding voor de wereldbevolking. Daar komt bij dat de aardappel relatief gezond is en zuinig omgaat met water, zeker in vergelijking met de andere grote gewassen. In een wereld met een groeiende bevolking kan de aardappel dan ook een belangrijke rol spelen in de voedselvoorziening. Door de technologie die Aardevo ontwikkelt, zal de evolutie van de aardappel in een stroomversnelling komen. De aardappel zal beter, sterker en resistenter worden in de komende decennia en dat zal het potentieel van deze plant nog verder doen groeien.

Waarom vindt deze ontwikkeling in Nederland plaats?

Aardevo is overtuigd dat innovatie de sleutel is voor toekomstig succes. Om innovatie goed te kunnen doorvoeren zijn er meerdere factoren van belang. Nederland scoort op al deze factoren goed. We hebben een goede infrastructuur en een hoogopgeleide beroepsbevolking. Daarnaast hebben we uiteraard zeer veel ervaring op agrarisch gebied en zijn er veel goede telers te vinden waarmee samengewerkt kan worden. Kortom alle ingrediënten voor een uniek ontwikkelprogramma zijn aanwezig

Waarom wordt deze techniek nog niet toegepast terwijl het zo voor de hand ligt?

De techniek van hybride veredeling wordt veel toegepast op andere gewassen in de wereld. De reden dat aardappels nog niet op deze manier geteeld worden, ligt in de complexiteit van de aardappel zelf. Een aardappel is tetraploïd, oftewel de aardappel heeft 4 chromosomen met elk de eigen genetische informatie. Bij een kruising is het aantal mogelijkheden voor de nakomeling daarom zeer groot. De techniek en kennis was lange tijd niet ver genoeg gevorderd om het hele proces van hybride veredeling door te lopen. Inmiddels is het gelukt om door middel van inteelt van diploïde aardappels te komen tot homozygote, diploïde aardappels. Oftewel de 2 sets chromosomen zijn dan identiek, waardoor de uitkomst van kruisingen veel zekerder is. Deze stap heeft de deuren wagenwijd opengezet voor verdere ontwikkeling van het proces.

Juichen boeren Aardevo toe?

Op dit moment verschilt dat per boer en/of kweker. Sommige boeren geven het onderwerp nog niet heel veel aandacht en andere boeren volgen de ontwikkelingen op de voet. Hoofdzakelijk worden de ontwikkelingen niet als een bedreiging gezien.

Aardevo_potatoes

Een revolutie in aardappelland

De nadruk ligt vooralsnog volledig op Research & Development. Het is namelijk de overtuiging van Aardevo dat innovatie de sleutel is voor toekomstbestendige gewassen

Aardevo_research_potatoes

Een groen proces!

Uiteraard is de hybride veredeling van diploide aardappels geen eenvoudig proces, maar gelukkig kunnen we wel vrij eenvoudig uitleggen wat het inhoudt.

Aardevo_potatoes

Werken aan de doorbraak

Het hele team is gemotiveerd vanuit het idee dat ze meewerken aan een revolutie in aardappelland. Een unieke kans voor iedereen met passie voor planten.